04:39 ICT Thứ tư, 30/09/2020

Thông tin cần thiết

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 7


Hôm nayHôm nay : 227

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 36977

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1915357

Quảng cáo trái

Hoạt động ngoại khóa
Hoạt động ngoại khóa của sinh viên
Cổng thông tin sinh viên
Hoạt động ngoại khóa

Trang nhất » Thông tin » Góc thực hành Tiếng Anh

69 Cấu trúc tiếng Anh hỗ trợ bài tập viết lại câu

Thứ hai - 11/01/2016 10:34

✔ to be good at/ bad at + N/ V-ing: giỏi về.../ kém về...
e.g. I am good at swimming.
e.g. He is very bad at English.

✔ by chance = by accident (adv): tình cờ
e.g. I met her in Paris by chance last week.

✔ to be/get tired of + N/V-ing: mệt mỏi về...
e.g. My mother was tired of doing too much housework everyday.

✔ can’t stand/ help/ bear/ resist + V-ing: Không chịu nỗi/không nhịn được làm gì...
e.g. She can't stand laughing at her little dog.

✔ to be keen on/ to be fond of + N/V-ing : thích làm gì đó...
e.g. My younger sister is fond of playing with her dolls.

✔ to be interested in + N/V-ing: quan tâm đến...
e.g. Mrs Brown is interested in going shopping on Sundays.

✔ to waste + time/ money + V-ing: tốn tiền hoặc thời gian làm gì
e.g. He always wastes time playing computer games each day.
e.g. Sometimes, I waste a lot of money buying clothes.

✔ To spend + amount of time/ money + V-ing: dành bao nhiêu thời gian làm gì..
e.g. I spend 2 hours reading books a day.
e.g. Mr Jim spent a lot of money traveling around the world last year.

✔ To spend + amount of time/ money + on + something: dành thời gian vào việc gì...
e.g. My mother often spends 2 hours on housework everyday.
e.g. She spent all of her money on clothes.

✔ to give up + V-ing/ N: từ bỏ làm gì/ cái gì...
e.g. You should give up smoking as soon as possible.

✔ would like/ want/wish + to do something: thích làm gì...
e.g. I would like to go to the cinema with you tonight.

✔ have + (something) to + Verb: có cái gì đó để làm
e.g. I have many things to do this week.

✔ It + be + something/ someone + that/ who: chính...mà...
e.g. It is Tom who got the best marks in my class.
e.g. It is the villa that he had to spend a lot of money last year.

✔ Had better + V(infinitive): nên làm gì....
e.g. You had better go to see the doctor.

✔ hate/ like/ dislike/ enjoy/ avoid/ finish/ mind/ postpone/ practise/ consider/ delay/ deny/ suggest/ risk/ keep/ imagine/ fancy + V-ing
e.g. I always practise speaking English everyday.

✔ It is + tính từ + ( for smb ) + to do smt
EG: It is difficult for old people to learn English.(Người có tuổi học tiếng Anh thì khó)

✔ To be interested in + N / V_ing (Thích cái gì / làm cái gì)
EG: We are interested in reading books on history.(Chúng tôi thích đọc sách về lịch sử )

✔ To be bored with (Chán làm cái gì)
EG: We are bored with doing the same things everyday.(Chúng tôi chán ngày nào cũng làm những công việc lặp đi lặp lại)

✔ It’s the first time smb have ( has ) + PII smt (Đây là lần đầu tiên ai làm cái gì)
EG: It’s the first time we have visited this place.(Đây là lần đầu tiên chúng tôi tới thăm nơi này)

✔ enough + danh từ (đủ cái gì ) + (to do smt)
EG: I don’t have enough time to study. (Tôi không có đủ thời gian để học)

✔ Tính từ + enough (đủ làm sao) + (to do smt)
EG: I’m not rich enough to buy a car. (Tôi không đủ giàu để mua ôtô)

✔ too + tính từ + to do smt (Quá làm sao để làm cái gì)
EG: I’m to young to get married. (Tôi còn quá trẻ để kết hôn)

✔ To want smb to do smt = To want to have smt + PII (Muốn ai làm gì) (Muốn có cái gì được làm)
EG: She wants someone to make her a dress. (Cô ấy muốn ai đó may cho cô ấy một chiếc váy)= She wants to have a dress made. (Cô ấy muốn có một chiếc váy được may)

✔ It’s time smb did smt (Đã đến lúc ai phải làm gì)
EG: It’s time we went home. (Đã đến lúc tôi phải về nhà)

✔ It’s not necessary for smb to do smt = Smb don’t need to do smt( Ai không cần thiết phải làm gì ) doesn’t have to do smt
EG: It is not necessary for you to do this exercise. (Bạn không cần phải làm bài tập này)

✔ To look forward to V_ing (Mong chờ, mong đợi làm gì)
EG: We are looking forward to going on holiday. (Chúng tôi đang mong được đi nghỉ)

✔ To provide smb from V_ing (Cung cấp cho ai cái gì)
EG: Can you provide us with some books in history? (Bạn có thể cung cấp cho chúng tôi một số sách về lịch sử không?)

✔ To prevent smb from V_ing (Cản trở ai làm gì) To stop
EG: The rain stopped us from going for a walk. (Cơn mưa đã ngăn cản chúng tôi đi dạo)

✔ To fail to do smt (Không làm được cái gì / Thất bại trong việc làm cái gì)
EG: We failed to do this exercise. (Chúng tôi không thể làm bài tập này)

✔ To be succeed in V_ing (Thành công trong việc làm cái gì)
EG: We were succeed in passing the exam. (Chúng tôi đã thi đỗ)

✔ To borrow smt from smb (Mượn cái gì của ai)
EG: She borrowed this book from the liblary. (Cô ấy đã mượn cuốn sách này ở thư viện)

✔ To lend smb smt (Cho ai mượn cái gì)
EG: Can you lend me some money? (Bạn có thể cho tôi vay ít tiền không?)

✔ To make smb do smt (Bắt ai làm gì)
EG: The teacher made us do a lot of homework. (Giáo viên bắt chúng tôi làm rất nhiều bài tập ở nhà)

✔ CN + be + so + tính từ + that + S + động từ. (Đến mức mà) CN + động từ + so + trạng từ 
EG 
The exercise is so difficult that noone can do it. (Bài tập khó đến mức không ai làm được)
He spoke so quickly that I couldn’t understand him. (Anh ta nói nhanh đến mức mà tôi không thể hiểu được anh ta)

✔ CN + be + such + (tính từ) + danh từ + that + CN + động từ.
EG: It is such a difficult exercise that noone can do it. (Đó là một bài tập quá khó đến nỗi không ai có thể làm được)

✔ It is (very) kind of smb to do smt (Ai thật tốt bụng / tử tế khi làm gì)
EG: It is very kind of you to help me. (Bạn thật tốt vì đã giúp tôi)

✔ To find it + tính từ + to do smt
EG: We find it difficult to learn English. (Chúng tôi thấy học tiếng Anh khó)

✔ To make sure of smt (Bảo đảm điều gì) that + CN + động từ
EG: 
I have to make sure of that information. (Tôi phải bảo đảm chắc chắn về thông tin đó)
You have to make sure that you’ll pass the exam. (Bạn phải bảo đảm là bạn sẽ thi đỗ)

✔ It takes (smb) + thời gian + to do smt (Mất (của ai) bao nhiêu thời gian để làm gì)
EG: It took me an hour to do this exercise. (Tôi mất một tiếng để làm bài này)

✔ To spend + time / money + on smt (Dành thời gian / tiền bạc vào cái gìdoing smt làm gì)
EG: We spend a lot of time on TV watching TV. (Chúng tôi dành nhiều thời gian xem TV)

✔ To have no idea of smt = don’t know about smt (Không biết về cái gì)
EG: I have no idea of this word = I don’t know this word. (Tôi không biết từ này)

✔ To advise smb to do smt (Khuyên ai làm gìnot to do smt không làm gì)
EG: Our teacher advises us to study hard. (Cô giáo khuyên chúng tôi học chăm chỉ)

✔ To plan to do smt (Dự định / có kế hoạch làm gì) intend
EG: We planed to go for a picnic.intended (Chúng tôi dự định đi dã ngoại)

✔ To invite smb to do smt (Mời ai làm gì)
EG: They invited me to go to the cinema. (Họ mời tôi đi xem phim)

✔ To offer smb smt (Mời/đề nghị ai cái gì)
EG: He offered me a job in his company. (Anh ta mời tôi làm việc cho công ty anh ta)

✔ To rely on smb (tin cậy, dựa dẫm vào ai)
EG: You can rely on him. (Bạn có thể tin anh ấy)

✔ To keep promise (Giữ lời hứa)
EG: He always keeps promises.

✔ To be able to do smt = To be capable of + V_ing (Có khả năng làm gì)
EG: I’m able to speak English = I am capable of speaking English. (Tôi có thể nói tiếng Anh)

✔ To be good at ( + V_ing ) smt (Giỏi (làm) cái gì)
EG: I’m good at (playing) tennis. (Tôi chơi quần vợt giỏi)

✔ To prefer smt to smt (Thích cái gì hơn cái gì) doing smt to doing smt làm gì hơn làm gì
EG: We prefer spending money than earning money. (Chúng tôi thích tiêu tiền hơn kiếm tiền)

✔ To apologize for doing smt (Xin lỗi ai vì đã làm gì )
EG: I want to apologize for being rude to you. (Tôi muốn xin lỗi vì đã bất lịch sự với bạn)

✔ Had (‘d ) better do smt (Nên làm gì) not do smt (Không nên làm gì)
EG: 
You’d better learn hard. (Bạn nên học chăm chỉ)
You’d better not go out. (Bạn không nên đi ra ngoài)

✔ Would (‘d) rather do smt (Thà làm gìnot do smt đừng làm gì)
EG: I’d rather stay at home.I’d rather not say at home.

✔ Would (‘d) rather smb did smt (Muốn ai làm gì)
EG: I’d rather you (he/she) stayed at home today (Tôi muốn bạn/anh ấy/cô ấy ở nhà tối nay)

✔ To suggest smb (should) do smt (Gợi ý ai làm gì )
EG: I suggested she (should) buy this house.

✔ To suggest doing smt (Gợi ý làm gì )
EG: I suggested going for a walk.

✔ Try to do (Cố làm gì)
EG: We tried to learn hard. (Chúng tôi đã cố học chăm chỉ)

✔ Try doing smt (Thử làm gì)
EG: We tried cooking this food. (Chúng tôi đã thử nấu món ăn này)

✔ To need to do smt (Cần làm gì)
EG: You need to work harder. (Bạn cần làm việc tích cực hơn)

✔ To need doing (Cần được làm)
EG: This car needs repairing. (Chiếc ôtô này cần được sửa)

✔ To remember doing (Nhớ đã làm gì )
EG: I remember seeing this film. (Tôi nhớ là đã xem bộ phim này)

✔ To remember to do (Nhớ làm gì) (chưa làm cái này)
EG: Remember to do your homework. (Hãy nhớ làm bài tập về nhà)

✔ To have smt + PII (Có cái gì được làm)
EG: 
I’m going to have my house repainted. (Tôi sẽ sơn lại nhà người khác sơn, không phải mình sơn lấy) = To have smb do smt (Thuê ai làm gì)
I’m going to have the garage repair my car = I’m going to have my car repaired.

✔ To be busy doing smt (Bận rộn làm gì)
EG: We are busy preparing for our exam. (Chúng tôi đang bận rộn chuẩn bị cho kỳ thi)

✔ To mind doing smt (Phiền làm gì)
EG: Do/Would you mind closing the door for me? (Bạn có thể đóng cửa giúp tôi không?)

✔ To be used to doing smt (Quen với việc làm gì)
EG: We are used to getting up early. (Chúng tôi đã quen dậy sớm)

✔ To stop to do smt (Dừng lại để làm gì)
EG: We stopped to buy some petrol. (Chúng tôi đã dừng lại để mua xăng)

✔ To stop doing smt (Thôi không làm gì nữa)
EG: We stopped going out late. (Chúng tôi thôi không đi chơi khuya nữa)

✔ Let smb do smt (Để ai làm gì)
EG: Let him come in. (Để anh ta vào)

Nguồn tin: www.facebook.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đăng nhập thành viên

Quảng cáo bên phải

Tuyển sinh ĐHCQ ngành Đông Phương Học

Thăm dò ý kiến

Những cơ hội việc làm nào mà ngành Ngôn ngữ Anh tại Đại học Công nghệ Đồng Nai có thể mang lại cho bạn?

Biên dịch và phiên dịch

Giảng dạy tiếng Anh

Công việc thư ký văn phòng

Hướng dẫn viên du lịch

Tất cả các phương án trên

Ngôn ngữ