Một số thành ngữ cực ngắn nhưng cực hay

. No money, no honey :------>Tiền hết là tình hết
2. No money, no talk . ( Thủ tục đầu tiên).
3. Love me, Love my dog: ------>Yêu nhau yêu cả đường đi…
4. Out of sight, out of mind: ------>Xa mặt cách lòng
5. Like father like son: ------>Cha nào con nấy
6. Home grown, home made: ------>Cây nhà lá vườn
7. Easy come,easy go: ------>Của phù vân, vần xuống biển
8. Love cannot be forced: ------> Ép dầu ép mỡ chứ ai nỡ ép duyên!
9. Long time no see:------> Lâu qúa không gặp
10. No see is better than see:------> Không gặp càng tốt
11. Strong and tough:------> Chân cứng đá mềm
14. To live in clove:------> Ăn trắng mặc trơn
15. To eat much and often:------> Ăn quà như mỏ khớt
16. To speak by guess and by god:------> Ăn ốc nói mò
17. Try before you trust:------> Chọn mặt gửi vàng
18. Unpopulated like the desert:------> Vắng tanh như chùa bà đanh

Nguồn tin: www.facebook.com