Học bổng "Mobifone - Vì tương lai Việt"

Học bổng "Mobifone - Vì tương lai Việt"

Học bổng "Mobifone - Vì tương lai Việt"

Căn cứ vào kế hoạch về việc quy định xét, cấp học bổng của doanh nghiệp đối với sinh viên hệ chính quy bậc Đại học, Cao đẳng Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai ; Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Phòng Quan hệ Doanh nghiệp; nhằm khuyến khích sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích cao trong học tập, Phòng Quan hệ Doanh nghiệp phối hợp công ty Mobifone Đồng Nai tổ chức chương trình học học bổng "Mobifone - Vì tương lai Việt" 2015

Mẫu form xin vui lòng download tại đây

Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Đức