Học bổng Công ty TNHH TM DV Thịnh Phúc

Học bổng Công ty TNHH TM DV Thịnh Phúc
Danh sách sinh viên top 10 thanh lịch nhận học bổng công ty TNHH TMDV Thịnh Phúc. Mỗi suất học bổng trị giá 3.000.000vnđ. Danh sách sinh viên Thanh lịch nhận học bổng C.Ty TNHH TM DV Thịnh Phúc
Dưới đây là danh sách sinh viên đã tham gia Chương trình Sinh viên Thanh lịch DNTU đã được công ty Thịnh Phúc duyệt cấp học bổng được gửi đến từ Phòng Quan hệ Doanh nghiệp của nhà trường: