Học bổng "Ươm mầm tài năng DNTU" năm 2015

Học bổng "Ươm mầm tài năng DNTU" năm 2015
Căn cứ vào kế hoạch về việc quy định xét, cấp học bổng của doanh nghiệp đối với sinh viên hệ chính quy bậc Đại học, Cao đẳng Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai; Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Phòng Quan hệ Doanh nghiệp; nhằm khuyến khích sinh viên có thành tích cao trong học tập, được sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu, Phòng Quan hệ Doanh nghiệp tổ chức chương trình học bổng "Ươm mầm tài năng DNTU" 2015 ...


Đơn xin dự tuyển tải tại đây, sau khi hoàn thành hồ sơ, nộp về cho cô giáo vụ - Nguyễn Thị Minh Tuyền

Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Đức