THÔNG BÁO v/v Thời gian triển khai đồng phục mới

THÔNG BÁO v/v Thời gian triển khai đồng phục mới
Nữ: váy đỏ đô, áo trắng + giày vải màu trắng, đen hoặc đỏ đô (trừ giày cao gót) Nam: áo trắng + quần đen+ cà vạt đỏ
THÔNG BÁO v/v Thời gian triển khai đồng phục mới

Thực hiện theo chỉ thị của BGH, nay KNN thông báo hạn triển khai đồng phục mới DO KHOA ĐẶT MAY như sau:

K2013: từ t2 ngày 21/03/2016
K2014: từ 28/03/206
K2015: từ 01/04/2016

Nữ: váy đỏ đô, áo trắng + giày vải màu trắng, đen hoặc đỏ đô (trừ giày cao gót)
Nam: áo trắng + quần đen+ cà vạt đỏ

Theo đó, SV không đúng đồng phục không được vào lớp học hoặc phòng thi.

CVHT và Lớp trưởng, bí thư phổ biến cho lớp mình thực hiện đúng đồng phục.


Tác giả bài viết: Khoa Ngoại Ngữ