Vòng bán kết 2 The Golden Key 2016

vòng bán kết 2 The Golden Key 2016
Chúc mừng các bạn đã đậu vào vòng bán kết The Golden Key 2016. BTC mời những bạn có tên có mặt để thi đấu: 
Địa Điểm: Giảng đường 1
Thời Gian: 7g30 ngày 18/12/2015
Lưu Ý: 
_ Các bạn xem lại danh sách và báo về cho Ban Tổ Chức để sửa lại thông tin nếu sai sót.
_ Sinh viên nào trùng lịch học hoặc thi vui lòng liên hệ với Ban Tổ Chức để được rời lịch thi và xin phép nghỉ học.
(Đã Chỉnh Sửa Và Cập Nhật Lần 1)
Lưu ý:
- Khi đi các bạn mặc đồng phục (quần tây áo trắng)
- Các bạn chưa tham gia vòng bán kết 1 sẽ tham dự vòng bán kết 2

các em xem danh sách đính kèm 
các bạn có mặt đúng giờ nhé

Khoa Ngoại Ngữ.