Công bố KQ thi phân loại lớp chất lượng cao của sv K2015 năm 2016

- SV được chọn vào lớp Chất lượng cao đăng ký học phần của HK3 trở đi vào lớp 15DTA01, GV và thời gian học do khoa sắp xếp. - SV phải đảm bảo duy trì KQ học tập trên 7.0 cho mỗi học kỳ.

Tác giả bài viết: Khoa Ngoại Ngữ