Toạ đàm: "Sinh viên ngoại ngữ DNTU: việc học-việc hành"

Nằm trong chương trình định hướng nghề nghiệp cho sinh viên, khoa Ngoại ngữ tổ chức Toạ đàm: "Sinh viên ngoại ngữ DNTU: việc học-việc hành" dành cho các bạn sinh viên, từ năm nhất đến năm ba.
Buổi toạ đàm có sự tham dự của Giám đốc công ty anh ngữ Gogo và chuyên viên sở ngoại vụ tỉnh Đồng Nai, cùng các thầy cô khoa ngoại ngữ sẽ chia sẻ kinh nghiệm học tập, cơ hội nghề nghiệp thực tế cho sinh viên. Sau buổi toạ đàm, sinh viên sẽ có định hướng về nghề nghiệp, là tiền đề để các bạn chọn đúng chuyên môn sâu sẽ đăng ký theo học: Phương pháp giảng dạy hay Thương mại/Biên phiên dịch.
Thời gian: 13g00 ngày 30/11
Địa điểm: phòng họp 3

Tác giả bài viết: Hải Vân